Udal Aurrekontuetarako akordioa – Acuerdo para los presupuestos municipales 2013 Zarautz

 

Udal Aurrekontuetarako akordioa

 

Pasa den Udalbatzan Ezker Anitzako zinegotziak azaldu zuen Iazko urrian Aralar Udal Gobernuan sartzea erabaki zuenean Ezker Anitza-tik iragarri zen ez zeukatela intentziorik Udal Gobernuan sartzeko baina, hala ere, asmoa zen oposizio eraikitzailea egitea, hau da, ez esatea ezetz Gobernuaren proposamen guztiei bakarrik Gobernuak edo Bilduk egiten dituztelako. Zentzu horretan aurtengo Udal Aurrekontuak onartzeko akordioa lortu dute eta emaitzarekin pozik daude.

 

Aranburuk azaldu zuen alde batetik Aurrekontuak prestatzeko erabili den filosofia konpartitzen dutela Ezker Anitza-IU eta udal gobernuan dagoen EH Bildu, hau da, alde batetik beharrezkoa ikusten zuten diru sarrerak igotzea zerbitzu publikoak murriztu ez izateko, eta horretarako zerga erreforma behar da. Zentzu horretan behin eta berriz proposatu du Ezker Anitza-IU azken urteetan etxebizitza hutsei IBI edo “kontribuzioari” errekargua ezartzea eta azkenean iaz onartu zen eta aurten aplikatuko da lehenengo aldiz eta aurrekontu hauetan diru sarrera horrekin kontatu daiteke.

 

Bestetik Gastuen atalean bi oinarri funtsezko kontsideratzen dute:

-Zerbitzu publikotan murrizketarik ez onartzea

– eta lanpostu eta lan baldintza duinak mantentzea.

Gure ustez Aurrekontu hauetan hori izan da baldintza garrantzitsu bat, akordioaren sinatzaileek konpromisoa hartzen dugu lanpostuak mantentzeko bai udalean bai azpikontratuak dituzten enpresetan eta horrek suposatuko du 2013an deitu beharko direla bete gabe dauden udal lanpostuak.

 

Bestetik konpromisoa hartzen da enplegu plana edo lantegi eskola martxan jartzeko Ipar kaleko epaitegi zaharra birgaitzeko, lokal horretan alokairu sozialeko etxeak egokitzeko.

 

Oso garrantzitsutzat jotzen du ere, Ezker Anitza-k, Modelo Aretoaren jarduera mantentzeko konpromisoa bi aldeetatik. Udalak Aretoaren erabilera ziurtatuko du, alokairuaren luzapenarekin eta ahaleginak egingo dira kontratu iraunkorragoa lortzeko. Eta bestetik partida bat aurreikusten da derrigorrezko lanak egiteko duintasun gutxieneko maila ziurtatzeko Modelo-ra joaten direnei.

 

Beste konpromiso batzuk ditu akordio horrek beste atal batzutan: bidegorriak, eskola publikoetan lanak, garapean dauden herrientzako laguntzak,…etab .

 

Azkenik Ezker Anitza-ren zinegotziak aipatu du, partaidetza eta gardentasunaren inguruko akordioak ere badaudela, adibidez, Udalbatzarren bilerak grabatzeko, kontratazio prozesuetan publizitatea areagotzeko edota Aurrekontuen inguruko informazioa publiko egiteko.

 

Beraz Akordio honen konpromisoak ikusita Ezker Anitzan positiboki baloratu dituzte 2013rako Aurrekontuak eta aldeko botoa eman du eta Aranburuk esan du espero duela tresna eraginkorra izango direla kapitalak eragindako krisi ekonomikoaren eragina hobeto pairatzeko Zarautzen.

 

Acuerdo para los presupuestos municipales 2013

La concejala de Ezker Anitza-IU explico en el pasado Pleno municipal que cuando el pasado octubre Aralar decidió incorporarse al gobierno municipal, desde Ezker Anitza se anunció que no tenían intención de entrar en el gobierno pero que “nuestra intención era desarrollar una oposición constructiva, esto es, estudiar las propuestas y no oponernos simplemente porque vienen de Bildu”. En esta línea han conseguido un acuerdo con EH Bildu para la aprobación de los presupuestos de este año y están satisfechos con el resultado.

Aranburu explico que tanto Ezker Anitza, como el grupo de gobierno EH Bildu comparten la filosofía utilizada para preparar los presupuestos, esto es por un lado es necesario incrementar los ingresos para garantizar para evitar recortes en los servicios públicos y para esto es necesaria una reforma fiscal. En este sentido Ezker Anitza ha propuesto en los últimos años aplicar un recargo en el IBI o contribución a los pisos vacíos, propuesta que se aprobó el año pasado y estos ingresos serán tenidos en cuenta por primera vez en los presupuestos de este año.

Por otro lado en el apartado de gastos, se consideran fundamentales dos principios:

– No aceptar recortes en los servicios públicos.

– Mantener los puestos de trabajo y unas condiciones laborales dignas.

Según explicó Aranburu, esa ha sido una condición importante, el compromiso de mantener los puestos de trabajo tanto en el Ayuntamiento como en las empresas subcontratadas, lo que supondrá que en 2013 deberán cubrirse las plazas vacantes en el Ayuntamiento.

Por otro lado se ha adoptado el compromiso de poner en marcha una escuela taller para rehabilitar el antiguo juzgado de Ipar kalea, para habilitar viviendas de alquiler social en ese local.

También ha dicho que desde Ezker Anitza se ha considerado el compromiso para mantener la actividad del cine Modelo. Se garantizará el uso con la prorroga del alquiler y se buscará alcanzar un contrato más duradero. Y por otro lado se prevé una partida para ejecutar los trabajos necesarios para asegurar unas condiciones dignas a quienes van al Modelo.

Este acuerdo tiene compromisos en otros apartados: bidegorris, obras en la escuela pública, mantenimiento de la ayuda a los países en desarrollo, etc.

Por último ha citado los acuerdos en torno a la transparencia y participación, por ejemplo, grabando los plenos para que todo el mundo pueda verlos, incrementando la publicidad en los procesos de contratación o haciendo pública y disponible toda la información sobre los Presupuestos municipales.

Por todo ello, ha manifestado la concejal de Ezker Anitza que valoran positivamente los presupuestos municipales de 2013 y da su voto favorable esperando que constituyan una herramienta eficaz para amortiguar en Zarautz los efectos de la crisis provocada por el capital.

Udal Aurrekontuetarako akordioa – Acuerdo para los presupuestos municipales 2013 Zarautz

 

Udal Aurrekontuetarako akordioa

 

Pasa den Udalbatzan Ezker Anitzako zinegotziak azaldu zuen Iazko urrian Aralar Udal Gobernuan sartzea erabaki zuenean Ezker Anitza-tik iragarri zen ez zeukatela intentziorik Udal Gobernuan sartzeko baina, hala ere, asmoa zen oposizio eraikitzailea egitea, hau da, ez esatea ezetz Gobernuaren proposamen guztiei bakarrik Gobernuak edo Bilduk egiten dituztelako. Zentzu horretan aurtengo Udal Aurrekontuak onartzeko akordioa lortu dute eta emaitzarekin pozik daude.

 

Aranburuk azaldu zuen alde batetik Aurrekontuak prestatzeko erabili den filosofia konpartitzen dutela Ezker Anitza-IU eta udal gobernuan dagoen EH Bildu, hau da, alde batetik beharrezkoa ikusten zuten diru sarrerak igotzea zerbitzu publikoak murriztu ez izateko, eta horretarako zerga erreforma behar da. Zentzu horretan behin eta berriz proposatu du Ezker Anitza-IU azken urteetan etxebizitza hutsei IBI edo “kontribuzioari” errekargua ezartzea eta azkenean iaz onartu zen eta aurten aplikatuko da lehenengo aldiz eta aurrekontu hauetan diru sarrera horrekin kontatu daiteke.

 

Bestetik Gastuen atalean bi oinarri funtsezko kontsideratzen dute:

-Zerbitzu publikotan murrizketarik ez onartzea

– eta lanpostu eta lan baldintza duinak mantentzea.

Gure ustez Aurrekontu hauetan hori izan da baldintza garrantzitsu bat, akordioaren sinatzaileek konpromisoa hartzen dugu lanpostuak mantentzeko bai udalean bai azpikontratuak dituzten enpresetan eta horrek suposatuko du 2013an deitu beharko direla bete gabe dauden udal lanpostuak.

 

Bestetik konpromisoa hartzen da enplegu plana edo lantegi eskola martxan jartzeko Ipar kaleko epaitegi zaharra birgaitzeko, lokal horretan alokairu sozialeko etxeak egokitzeko.

 

Oso garrantzitsutzat jotzen du ere, Ezker Anitza-k, Modelo Aretoaren jarduera mantentzeko konpromisoa bi aldeetatik. Udalak Aretoaren erabilera ziurtatuko du, alokairuaren luzapenarekin eta ahaleginak egingo dira kontratu iraunkorragoa lortzeko. Eta bestetik partida bat aurreikusten da derrigorrezko lanak egiteko duintasun gutxieneko maila ziurtatzeko Modelo-ra joaten direnei.

 

Beste konpromiso batzuk ditu akordio horrek beste atal batzutan: bidegorriak, eskola publikoetan lanak, garapean dauden herrientzako laguntzak,…etab .

 

Azkenik Ezker Anitza-ren zinegotziak aipatu du, partaidetza eta gardentasunaren inguruko akordioak ere badaudela, adibidez, Udalbatzarren bilerak grabatzeko, kontratazio prozesuetan publizitatea areagotzeko edota Aurrekontuen inguruko informazioa publiko egiteko.

 

Beraz Akordio honen konpromisoak ikusita Ezker Anitzan positiboki baloratu dituzte 2013rako Aurrekontuak eta aldeko botoa eman du eta Aranburuk esan du espero duela tresna eraginkorra izango direla kapitalak eragindako krisi ekonomikoaren eragina hobeto pairatzeko Zarautzen.

 

Acuerdo para los presupuestos municipales 2013

La concejala de Ezker Anitza-IU explico en el pasado Pleno municipal que cuando el pasado octubre Aralar decidió incorporarse al gobierno municipal, desde Ezker Anitza se anunció que no tenían intención de entrar en el gobierno pero que “nuestra intención era desarrollar una oposición constructiva, esto es, estudiar las propuestas y no oponernos simplemente porque vienen de Bildu”. En esta línea han conseguido un acuerdo con EH Bildu para la aprobación de los presupuestos de este año y están satisfechos con el resultado.

Aranburu explico que tanto Ezker Anitza, como el grupo de gobierno EH Bildu comparten la filosofía utilizada para preparar los presupuestos, esto es por un lado es necesario incrementar los ingresos para garantizar para evitar recortes en los servicios públicos y para esto es necesaria una reforma fiscal. En este sentido Ezker Anitza ha propuesto en los últimos años aplicar un recargo en el IBI o contribución a los pisos vacíos, propuesta que se aprobó el año pasado y estos ingresos serán tenidos en cuenta por primera vez en los presupuestos de este año.

Por otro lado en el apartado de gastos, se consideran fundamentales dos principios:

– No aceptar recortes en los servicios públicos.

– Mantener los puestos de trabajo y unas condiciones laborales dignas.

Según explicó Aranburu, esa ha sido una condición importante, el compromiso de mantener los puestos de trabajo tanto en el Ayuntamiento como en las empresas subcontratadas, lo que supondrá que en 2013 deberán cubrirse las plazas vacantes en el Ayuntamiento.

Por otro lado se ha adoptado el compromiso de poner en marcha una escuela taller para rehabilitar el antiguo juzgado de Ipar kalea, para habilitar viviendas de alquiler social en ese local.

También ha dicho que desde Ezker Anitza se ha considerado el compromiso para mantener la actividad del cine Modelo. Se garantizará el uso con la prorroga del alquiler y se buscará alcanzar un contrato más duradero. Y por otro lado se prevé una partida para ejecutar los trabajos necesarios para asegurar unas condiciones dignas a quienes van al Modelo.

Este acuerdo tiene compromisos en otros apartados: bidegorris, obras en la escuela pública, mantenimiento de la ayuda a los países en desarrollo, etc.

Por último ha citado los acuerdos en torno a la transparencia y participación, por ejemplo, grabando los plenos para que todo el mundo pueda verlos, incrementando la publicidad en los procesos de contratación o haciendo pública y disponible toda la información sobre los Presupuestos municipales.

Por todo ello, ha manifestado la concejal de Ezker Anitza que valoran positivamente los presupuestos municipales de 2013 y da su voto favorable esperando que constituyan una herramienta eficaz para amortiguar en Zarautz los efectos de la crisis provocada por el capital.